HARBOUR LOGISTICS

Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thực hiện việc lên ý tưởng & thiết kế  cho bộ brochure / profile giới thiệu về công ty Harbour Logistics.

 

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

HARBOUR LOGISTICS - Thiết kế brochure giới thiệu công ty Harbour Logistics

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí