SÔNG TRÀ 2355

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Xây dựng và thiết kế Sông Trà - doanh nghiệp hoạt động về thiết kế, thi công công trình dân dụng, công nghiệp tại Tp.HCM.

Kết quả: hệ thống nhận diện thương hiệu Sông Trà được thiết kế đồng bộ và nhất quán, phản ánh lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn của Sông Trà.
 

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?