SÔNG TRÀ

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Xây dựng và thiết kế Sông Trà - doanh nghiệp hoạt động về thiết kế, thi công công trình dân dụng, công nghiệp tại Tp.HCM.

Kết quả: hệ thống nhận diện thương hiệu Sông Trà được thiết kế đồng bộ và nhất quán, phản ánh lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn của Sông Trà.
 

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

SÔNG TRÀ - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Sông Trà

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí