Ngọc Thuỷ nail 2402

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y, Sao Kim tư vấn việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Ngọc Thủy./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Ra đời từ những năm 1989, hơn 2 thập kỉ theo đuổi một đam mecirc;: tocirc;n vinh thecirc;m sắc đẹp cho người phụ nữ, Ngọc Thuỷ giờ đacirc;y đatilde; lagrave; một thương hiệu uy tiacute;n, đaacute;ng tin cậy vagrave; thacirc;n thương trong lograve;ng khaacute;ch hagrave;ng ở mọi lứa tuổi./p p style"textalign: justify;" Lĩnh vực lagrave;m đẹp lagrave; một lĩnh vực đograve;i hỏi niềm đam mecirc; vagrave; đầy nghệ thuật. Caacute;i đẹp luocirc;n được tracirc;n trọng, nacirc;ng niu vagrave; gigrave;n giữ dugrave; ở thời đại nagrave;o. Caacute;i răng, caacute;i toacute;c lagrave;m necirc;n sắc voacute;c riecirc;ng của người phụ nữ, nhưng, một bagrave;n tay xinh, nổi bật cũng chiacute;nh lagrave; điểm quyến rũ, thu huacute;t, vagrave; lagrave;m necirc;n sức hấp dẫn khoacute; cưỡng của bất kigrave; người phụ nữ nagrave;o. Chuyecirc;n về lĩnh vực sản xuất sơn moacute;ng tay, Ngọc Thuỷ nail luocirc;n yacute; thức được neacute;t đẹp đaacute;ng yecirc;u nagrave;y để đầu tư vagrave;o mỗi sản phẩm của migrave;nh theo mugrave;a vagrave; theo từng thời đại, goacute;p phần tocirc;n thecirc;m vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam./p

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?