Ngọc Thuỷ nail

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y, Sao Kim tư vấn việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Ngọc Thủy./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Ra đời từ những năm 1989, hơn 2 thập kỉ theo đuổi một đam mecirc;: tocirc;n vinh thecirc;m sắc đẹp cho người phụ nữ, Ngọc Thuỷ giờ đacirc;y đatilde; lagrave; một thương hiệu uy tiacute;n, đaacute;ng tin cậy vagrave; thacirc;n thương trong lograve;ng khaacute;ch hagrave;ng ở mọi lứa tuổi./p p style"textalign: justify;" Lĩnh vực lagrave;m đẹp lagrave; một lĩnh vực đograve;i hỏi niềm đam mecirc; vagrave; đầy nghệ thuật. Caacute;i đẹp luocirc;n được tracirc;n trọng, nacirc;ng niu vagrave; gigrave;n giữ dugrave; ở thời đại nagrave;o. Caacute;i răng, caacute;i toacute;c lagrave;m necirc;n sắc voacute;c riecirc;ng của người phụ nữ, nhưng, một bagrave;n tay xinh, nổi bật cũng chiacute;nh lagrave; điểm quyến rũ, thu huacute;t, vagrave; lagrave;m necirc;n sức hấp dẫn khoacute; cưỡng của bất kigrave; người phụ nữ nagrave;o. Chuyecirc;n về lĩnh vực sản xuất sơn moacute;ng tay, Ngọc Thuỷ nail luocirc;n yacute; thức được neacute;t đẹp đaacute;ng yecirc;u nagrave;y để đầu tư vagrave;o mỗi sản phẩm của migrave;nh theo mugrave;a vagrave; theo từng thời đại, goacute;p phần tocirc;n thecirc;m vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam./p

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Ngọc Thuỷ nail - Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Ngọc Thuỷ nail

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí