Nam Việt 1408

Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

p Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo vagrave; cuốn hồ sơ năng lực cho cocirc;ng ty sản xuất vải JEAN Nam Việt./p p strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p 3 hoạt động chiacute;nh của cocirc;ng ty gồm:/p p Sản xuất vải quần JEAN/p p Thiết kế vagrave; tạo mẫu quần Jeannbsp;/p p Nhận giặt vagrave; magrave;i caacute;c loại vải JEAN./p

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?