Nam Việt

Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

p Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo vagrave; cuốn hồ sơ năng lực cho cocirc;ng ty sản xuất vải JEAN Nam Việt./p p strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p 3 hoạt động chiacute;nh của cocirc;ng ty gồm:/p p Sản xuất vải quần JEAN/p p Thiết kế vagrave; tạo mẫu quần Jeannbsp;/p p Nhận giặt vagrave; magrave;i caacute;c loại vải JEAN./p

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Nam Việt - Thiết kế logo công ty sản xuất vải JEAN Nam Việt

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí