Auspicious Jewelry

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện thiết kế logo và các ấn phẩm nhận diện Thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry – là thương hiệu mang nghĩa là cát tường, may mắn, những điều tốt lành phục vụ các du khách tại các khu du lịch Phan Thiết, Bình Thuận.

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Auspicious Jewelry - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trang sức Auspicious Jewelry

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí