Tân Việt Pháp

Thiết kế logo Tân Việt Pháp

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thiết kế logo cho công ty TNHH Tân Việt Pháp.

Tân Việt Pháp - Thiết kế logo Tân Việt Pháp

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí