YẾN TÙNG

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

Tổng quan dự án

Yến Tùng là thương hiệu công ty xây dựng tại thành phố Bình Định. Công ty hướng đến phát triển đa ngành, uy tín và chất lượng trên phạm vi toàn quốc.

Thách thức

Với mong muốn mở rộng và phát triển thương hiệu theo hướng bền vững và lâu dài, Yến Tùng muốn đầu tư nghiêm túc vào việc xây dựng thương hiệu. Do đó, công ty quyết định thiết kế lại toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu mới theo phong cách chuyên nghiệp, đồng bộ và nhất quán.

Giải pháp

Sau quá trình tìm kiếm đơn vị hợp tác, Yến Tùng quyết định lựa chọn Sao Kim là đối tác phù hợp với định hướng phát triển thương hiệu của công ty.

Sao Kim đã thiết kế mới logo và nhận diện thương hiệu cho công ty Yến Tùng, với đúng định vị thương hiệu chuyên nghiệp và nhất quán trong từng hạng mục nhận diện.

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

YẾN TÙNG - Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Yến Tùng

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí