FAFIM HCMC

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Fafim HCMC

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thiết kế logo Công ty cổ phần FAFIM Thành Phố Hồ Chí Minh - FAFIM HCMC

FAFIM HCMC - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Fafim HCMC

FAFIM HCMC - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Fafim HCMC

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí