HIDT 3778

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT là tên viết tắt của Công ty Đầu tư phát triển kỹ thuật Hà Nội. Bộ nhận diện thương hiệu HIDT do Sao Kim thực hiện 07/2010 bao gồm các hạng mục: logo, nhận diện thương hiệu văn phòng và bộ chỉ dẫn ứng dụng logo đã giúp HIDT tạo dựng bản sắc thương hiệu riêng cho mình.

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

HIDT - Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu HIDT

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?