ĐẠI TIẾN

Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho Viện Nghiên cứu Kinh Tế và Quản lý Đại Tiến (IREM.DT)

 

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

ĐẠI TIẾN - Thiết kế nhận diện thương hiệu Viện nghiên cứu kinh tế và Quản lý Đại Tiến

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí