VIDIFI 1590

Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thiết kế profile cho Tổng công ty Đầu tư tài chính Việt Nam - Vidifi.

VIDIFI - Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

VIDIFI - Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?