VIDIFI

Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Trong dự án này, Sao Kim tham gia thiết kế profile cho Tổng công ty Đầu tư tài chính Việt Nam - Vidifi.

VIDIFI - Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

VIDIFI - Thiết kế profile Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí