KINH DO TRAVEL

Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

Trong dự án này, Sao Kim đảm nhận vai trò tái thiết kế sáng tạo thương hiệu cho Kinh Do Travel - thương hiệu của Công ty CP Đầu tư TM & DL Kinh Đô.

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

KINH DO TRAVEL - Thiết kế thương hiệu cho công ty du lịch

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí