Lê Chương 936

Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

p strongLecirc; Chương /stronglagrave; đơn vị chuyecirc;n thực hiện tạo mẫu vagrave; may đo đồng phục nhacirc;n viecirc;n cho khối ngagrave;nh nhagrave; hagrave;ng, khaacute;ch sạn, văn phograve;ng, cocirc;ng sở vagrave; trường họchellip;Với định hướng phaacute;t triển trở thagrave;nh nhagrave; cung cấp mẫu đồng phục saacute;ng tạo hagrave;ng đầu tại Việt Nam, mang lại sức sống mới cho caacute;c văn phograve;ng vagrave; sở lagrave;m việc, Lecirc; Chương đatilde; quyết định rũ bỏ higrave;nh ảnh cũ kỹ vagrave; mờ nhạt trước đacirc;y vagrave; thay thế bằng higrave;nh ảnh mới ấn tượng, chuyecirc;n nghiệp hơn.nbsp;/p p Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo toagrave;n bộ hệ thống nhận diện cho thương hiệu Lecirc; Chương./p

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?