Lê Chương

Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

p strongLecirc; Chương /stronglagrave; đơn vị chuyecirc;n thực hiện tạo mẫu vagrave; may đo đồng phục nhacirc;n viecirc;n cho khối ngagrave;nh nhagrave; hagrave;ng, khaacute;ch sạn, văn phograve;ng, cocirc;ng sở vagrave; trường họchellip;Với định hướng phaacute;t triển trở thagrave;nh nhagrave; cung cấp mẫu đồng phục saacute;ng tạo hagrave;ng đầu tại Việt Nam, mang lại sức sống mới cho caacute;c văn phograve;ng vagrave; sở lagrave;m việc, Lecirc; Chương đatilde; quyết định rũ bỏ higrave;nh ảnh cũ kỹ vagrave; mờ nhạt trước đacirc;y vagrave; thay thế bằng higrave;nh ảnh mới ấn tượng, chuyecirc;n nghiệp hơn.nbsp;/p p Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo toagrave;n bộ hệ thống nhận diện cho thương hiệu Lecirc; Chương./p

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Lê Chương - Thiết kế thương hiệu đồng phục Lê Chương

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí