TMV PHÚ XUÂN

Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc đặt tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo & nhận diện thương hiệu cho thẩm mỹ viện Phú Xuân nhằm giúp xác lập hình thương hiệu chuyên nghiệp và hấp dẫn cho thẩm mỹ viện mới này.

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí