TMV PHÚ XUÂN 3605

Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu từ việc đặt tên thương hiệu, slogan, thiết kế logo & nhận diện thương hiệu cho thẩm mỹ viện Phú Xuân nhằm giúp xác lập hình thương hiệu chuyên nghiệp và hấp dẫn cho thẩm mỹ viện mới này.

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

TMV PHÚ XUÂN - Thiết kế thương hiệu Thẩm mỹ viện Phú Xuân

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?