Lee Gjn

Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

p style"textalign: justify;" Thời trang LEE GJN chiacute;nh thức coacute; mặt trecirc;n thị trường từ năm 2010 chuyecirc;n kinh doanh, XNK caacute;c sản phẩm thời trang trẻ. Với định hướng xacirc;y dựng higrave;nh ảnh thương hiệu mang phong caacute;ch trẻ trung, hiện đại vagrave;nbsp; chuyecirc;n nghiệp giuacute;p caacute;c bạn trẻ thể hiện caacute; tiacute;nh vagrave; sự năng động của migrave;nh./p p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Lee Gjn./p

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí