Lee Gjn 1555

Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

p style"textalign: justify;" Thời trang LEE GJN chiacute;nh thức coacute; mặt trecirc;n thị trường từ năm 2010 chuyecirc;n kinh doanh, XNK caacute;c sản phẩm thời trang trẻ. Với định hướng xacirc;y dựng higrave;nh ảnh thương hiệu mang phong caacute;ch trẻ trung, hiện đại vagrave;nbsp; chuyecirc;n nghiệp giuacute;p caacute;c bạn trẻ thể hiện caacute; tiacute;nh vagrave; sự năng động của migrave;nh./p p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Lee Gjn./p

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Lee Gjn - Thiết kế thương hiệu thời trang nam Lee Gjn

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?