CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA CONSTRUCTION

(Xin lưu ý đây là website giới thiệu dự án của Sao Kim Branding - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông. Để tìm hiểu và hợp tác với CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA CONSTRUCTION xin vui lòng liên hệ trực tiếp với khách hàng của chúng tôi.)

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

1. Giới thiệu tổng quan về công ty Công ty ASIA là công ty cổ phẩn, mới tái cơ cấu lại từ một vài công ty khác. Hoạt động chủ yếu ở 3 linh vực sau: Xây dựng, Tài Chính và Bất động. Dự định của Asia là sẽ phát triển thành tạp đoàn trong tương lai với các công ty thành viên con hoạt động mạnh mẽ.

Dự án thương hiệu hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ASIA CONS


Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (364)