CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ASIA CONSTRUCTION

Khu vực: TP HCM

Giới thiệu:

1. Giới thiệu tổng quan về công ty Công ty ASIA là công ty cổ phẩn, mới tái cơ cấu lại từ một vài công ty khác. Hoạt động chủ yếu ở 3 linh vực sau: Xây dựng, Tài Chính và Bất động. Dự định của Asia là sẽ phát triển thành tạp đoàn trong tương lai với các công ty thành viên con hoạt động mạnh mẽ.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ ASIA CONS


Các khách hàng cùng khu vực

TP HCM

Xem thêm (363)