Dai Minh Travel

Dự án thiết kế ấn phẩm truyền thông cho Du lịch Đại Minh

Khách hàng: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Minh

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế bộ tờ rơi giới thiệu dịch vụ của Đại Minh

Dai Minh Travel - Dự án thiết kế ấn phẩm truyền thông cho Du lịch Đại Minh

Dai Minh Travel - Dự án thiết kế ấn phẩm truyền thông cho Du lịch Đại Minh

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí