CUULONG CPT

Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

p strongCocirc;ng ty CPSX amp; PT Thương Mại Cửu Long/strong lagrave; cocirc;ng ty hagrave;ng đầu trong lĩnh vực mực in laser ,mực photo dugrave;ng cho maacute;y văn phograve;ng tại Việt Nam. Cocirc;ng ty chuyecirc;n sản xuất ,kinh doanh caacute;c loại sản phẩm mực in tương thiacute;ch vagrave; vật tư linh kiện dugrave;ng cho caacute;c loại maacute;y in HP,CANON ,SAacute;MSUNG,XEROX,LEXMARK hellip;hellip;../p p nbsp;/p p Sao Kim cung cấp mẫu thiết kế bao bigrave; nhatilde;n maacute;c cho sản phẩm mực của Cửu Long./p p nbsp;/p

CUULONG CPT - Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

CUULONG CPT - Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí