CUULONG CPT 2321

Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

p strongCocirc;ng ty CPSX amp; PT Thương Mại Cửu Long/strong lagrave; cocirc;ng ty hagrave;ng đầu trong lĩnh vực mực in laser ,mực photo dugrave;ng cho maacute;y văn phograve;ng tại Việt Nam. Cocirc;ng ty chuyecirc;n sản xuất ,kinh doanh caacute;c loại sản phẩm mực in tương thiacute;ch vagrave; vật tư linh kiện dugrave;ng cho caacute;c loại maacute;y in HP,CANON ,SAacute;MSUNG,XEROX,LEXMARK hellip;hellip;../p p nbsp;/p p Sao Kim cung cấp mẫu thiết kế bao bigrave; nhatilde;n maacute;c cho sản phẩm mực của Cửu Long./p p nbsp;/p

CUULONG CPT - Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

CUULONG CPT - Dự án thiết kế bao bì nhãn mác

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?