NIGHT COLOR

Dự án thiết kế phòng karaoke Night color

p Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim tham gia thiết kế vagrave; thi cocirc;ng 09 phograve;ng haacute;t karaoke cho chủ đầu tư với diện tiacute;ch từ 20 25m2 vagrave; caacute;c phograve;ng lớn 32 m2./p

NIGHT COLOR - Dự án thiết kế phòng karaoke Night color

NIGHT COLOR - Dự án thiết kế phòng karaoke Night color

NIGHT COLOR - Dự án thiết kế phòng karaoke Night color

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí