PAPPA ROTI

Pappa Rotti là một hệ thống cửa hàng bánh cao cấp hiện diện khắp các quốc gia Châu Á và Australia. Hệ thống nhà hàng Pappa Rotti đã được triển khai tại Việt Nam với thiết kế, trang trí gian hàng bởi Sao Kim.

PAPPA ROTI -

PAPPA ROTI -

PAPPA ROTI -

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí