PHƯỢNG TRÂN 1489

Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện tư vấn và thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới cho Phượng Trân từ việc định vị lại thương hiệu - sáng tác Slogan - Thiết kế Logo - Bộ nhận diện ứng dụng  - website công ty.

Xem thêm: http://phuongtran.vn

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

PHƯỢNG TRÂN - Sáng tác sologan và thiết kế nhận diện thương hiệu Phượng Trân

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?