VIVIDA

Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

Bối cảnh dự án

Sơn Pantone là thương hiệu nổi tiếng trong ngành Sơn tại Việt Nam. Sau quá trình phát triển đầy mạnh mẽ trên thị trường, sơn Pantone tiếp tục triển khai bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng thương hiệu của mình – xây dựng một thương hiệu mới phù hợp với phân khúc khách hàng mục tiêu.

Thách thức

Thương hiệu mới cần phải có một cái tên đơn giản, dễ nhớ và dễ liên tưởng cùng hệ thống nhận diện đồng bộ và nhất quán, nổi bật trước các thương hiệu đã có trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

Giải pháp

Lấy cảm hứng từ những sắc màu rực rỡ và sinh động từ các màu sơn, chúng tôi đã giúp sơn Pantone sáng tạo nên thương hiệu VIVIDA, với ý nghĩa xuất phát từ từ Vivid – sinh động, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Sau khi thành công với việc đặt tên thương hiệu vừa ngắn gọn, đơn giản, vừa hiện đại và nghĩa, Sao Kim tiếp tục giúp VIVIDA thiết kế hệ thống nhận diện cốt lõi cho thương hiệu, bao gồm thiết kế logo, ứng dụng nhận diện thương hiệu thiết kế bao bì nhãn mác các dòng sản phẩm, thiết kế ấn phẩm quảng cáo, tờ rơi, và nhận diện thương hiệu trực tuyến với thiết kế website thương hiệu.

Tham khảo hình ảnh dự án website thực tế: http://vivida.vn

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

VIVIDA - Sáng tạo tên thương hiệu và thiết kế logo nhận diện thương hiệu sơn VIVIDA

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí