EVNEPS 3620

Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Tổng quan dự án

Tiếp nối thành công từ dự án thiết kế profile cho EVNGENCO 3, tổng công ty phát điện 3 tiếp tục triển khai thực hiện thiết kế cuốn Brochure cho công ty con EPS - EVNGENCO 3 Power Service.

Kết quả

Cuốn brochure được hoàn thiện đúng tiến độ đề ra, bao gồm các hạng mục biên soạn nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế dàn trang, đảm bảo sự hài lòng cho công ty EPS.

Thông tin công ty EPS tại đây.

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?