VIỆT BẮC

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo công ty Việt Bắc

Trong dự án này, Sao Kim đã thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho công ty Việt Bắc.

Về khách hàng

Công ty Việt Bắc hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm thiết bị an ninh.

VIỆT BẮC - Thiết kế ấn phẩm quảng cáo công ty Việt Bắc

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí