BELLA

Thiết kế bao bì khăn giấy Bella

Trong dự án này, Sao Kim đã tư vấn và thiết kế bao bì hộp khăn giấy cho thương hiệu Bella.

BELLA - Thiết kế bao bì khăn giấy Bella

BELLA - Thiết kế bao bì khăn giấy Bella

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí