T&T FOOD 2878

Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD muốn tạo ra một sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng về các sản phẩm thực phẩm chế biến từ hoa quả sấy, ép để tạo ra một xu thế tiêu dùng mới. Một hình ảnh sản phẩm hấp dẫn chính là điểm khởi đầu cho nhận thức mới này.

Với vai trò tư vấn và xây dựng hệ thống hình ảnh bao bì sản phẩm, Sao Kim đã giúp T&T Food thực hiện được mong muốn trên một  cách thật hiệu quả.

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

T&T FOOD - Thiết kế bao bì sản phẩm hoa quả sấy ép T&T FOOD

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?