KEM HÒA THÀNH

Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế bao bì, nhãn mác và hệ thống POSM cho Hoa Thanh Cream. Mục tiêu của dự án là đổi mới và cho ra mắt các sản phẩm kem công nghệ Châu Âu của Xưởng sản xuất kem Hòa Thành tại Tp.HCM.

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí