KEM HÒA THÀNH 3069

Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế bao bì, nhãn mác và hệ thống POSM cho Hoa Thanh Cream. Mục tiêu của dự án là đổi mới và cho ra mắt các sản phẩm kem công nghệ Châu Âu của Xưởng sản xuất kem Hòa Thành tại Tp.HCM.

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

KEM HÒA THÀNH - Thiết kế bao bì và hệ thống PÓSM cho Kem Hòa Thành

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?