AGRIBANK

Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

Tổng quan dự án

Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, đồng hành cùng Nông nghiệp và nông dân Việt Nam.

Mục tiêu dự án

Agribank mong muốn thiết kế ba ấn phẩm Báo cáo thường niên, báo cáo tổng quan và CD báo cáo cho ngân hàng nhằm truyền tải thông tin về hoạt động của ngân hàng với cổ đông, góp phần nâng cao niềm tin và hình ảnh thương hiệu của ngân hàng.

Giải pháp và kết quả

Sau quá trình nghiên cứu thương hiệu và các phương án đề xuất với 5 concept sáng tạo, Sao Kim đã giúp ngân hàng Agribank xây dựng bộ ấn phẩm với thông điệp: Vững vàng, vượt qua sóng gió.

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

AGRIBANK - Thiết kế báo cáo thường niên cho ngân hàng Agribank

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí
Hà Phương
Hà Phương