Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Khu vực: Hà Nội , TP HCM

Giới thiệu:

Agribank là ngân hàng lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, đồng hành cùng Nông nghiệp và nông dân Việt Nam.

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ AGRIBANK


Các khách hàng cùng ngành nghề

Ngân hàng - chứng khoán - tài chính

Xem thêm (5)

Các khách hàng cùng khu vực

Hà Nội , TP HCM

Xem thêm (787)