VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH

Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  Viện được thành lập năm 1993, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến  lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch phục vụ  công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Sao Kim hợp tác và cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất ấn  phẩm truyền thông cho Viện nghiên cứu và phát triển du lịch Việt Nam.  Dưới đây là một vài hình ản sản phẩm.

VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH - Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH - Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH - Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH - Thiết kế brochure cho Viện nghiên cứu Du lịch

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí