Công ty - tập đoàn nhà nước
LOGO BRANDNAME | SLOGAN BRAND CIP MASCOT CATALOGUE - PROFILE WEBSITE - APPS PACKAGING VẬT PHẨM QUẢNG CÁO ANUAL REPORT CALENDAR POSM SHOWROOM PRINT ADS ID APPLICATION NAMECARD LETTER HEAD ECATALOGUE CARD BOOK COVER OFFICE DECOR BILLBOARD VEHICLE
Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Công ty Dầu khí Petimex

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Công ty Dầu khí Petimex

Xem chi tiết
Thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm mới cho phân bón Đạm Cà Mau

Thiết kế hệ thống bao bì sản phẩm mới cho phân bón Đạm Cà Mau

Xem chi tiết
Thiết kế profile cho công ty phát điện EVNGENCO 3

Thiết kế profile cho công ty phát điện EVNGENCO 3

Xem chi tiết
Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Xem chi tiết
Thiết kế logo Cảng Nghệ Tĩnh

Thiết kế logo Cảng Nghệ Tĩnh

Xem chi tiết
Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

Xem chi tiết
Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu cơ bản Công ty bê tông Việt Thành

Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu cơ bản Công ty bê tông Việt Thành

Xem chi tiết
Đặt tên thương hiệu, thiết kế bao bì Vocarimex

Đặt tên thương hiệu, thiết kế bao bì Vocarimex

Xem chi tiết
Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Gas shipping

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Gas shipping

Xem chi tiết
Thiết kế bao bì bột giặt Netco

Thiết kế bao bì bột giặt Netco

Xem chi tiết
Thiết kế logo cho bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Thiết kế logo cho bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết
Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty xây dựng 59

Thiết kế hồ sơ năng lực Công ty xây dựng 59

Xem chi tiết
Thiết kế brochure Green Tech City Hanoi

Thiết kế brochure Green Tech City Hanoi

Xem chi tiết
Thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho công ty LILAMA 18

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho công ty LILAMA 18

Xem chi tiết
Thiết kế thương hiệu cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Quận 3

Thiết kế thương hiệu cho Công ty CP Thương mại dịch vụ Quận 3

Xem chi tiết
Sáng tạo thương hiệu mới cho GTEL ICT

Sáng tạo thương hiệu mới cho GTEL ICT

Xem chi tiết
Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Thiết kế logo Trường đại học tài chính - QTKD

Xem chi tiết
Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM

Xem chi tiết
Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Đại Học Ngân Hàng

Thiết kế nhận diện thương hiệu cho Đại Học Ngân Hàng

Xem chi tiết
Thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho thời trang móng NEO

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho thời trang móng NEO

Xem chi tiết
Thiết kế profile Đài Truyền hình Vĩnh Long

Thiết kế profile Đài Truyền hình Vĩnh Long

Xem chi tiết
Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Xem chi tiết
Dự án thiết kế profile công ty đầu tư xây dựng Constrexim Hồng Hà

Dự án thiết kế profile công ty đầu tư xây dựng Constrexim Hồng Hà

Xem chi tiết
Thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông

Xem chi tiết
Xem thêm (12) dự án khác