EVNEPS

Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Tổng quan dự án

Tiếp nối thành công từ dự án thiết kế profile cho EVNGENCO 3, tổng công ty phát điện 3 tiếp tục triển khai thực hiện thiết kế cuốn Brochure cho công ty con EPS - EVNGENCO 3 Power Service.

Kết quả

Cuốn brochure được hoàn thiện đúng tiến độ đề ra, bao gồm các hạng mục biên soạn nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế dàn trang, đảm bảo sự hài lòng cho công ty EPS.

Thông tin công ty EPS tại đây.

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

EVNEPS - Thiết kế Brochure công ty điện lực EVN EPS

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí