NHÀ YẾN NHA TRANG

Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế, sản xuất ấn phẩm giới thiệu về Nhà Yến Nha Trang - doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ yến tại thành phố biển Nha Trang.

 

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

NHÀ YẾN NHA TRANG - Thiết kế brochure giới thiệu về Công ty Nhà Yến Nha Trang

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí