ITDR 1959

Thiết kế brochure giới thiệu viện nghiên cứu du lịch

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Viện được thành lập năm 1993, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Sao Kim hợp tác và cung cấp dịch vụ thiết kế, sản xuất ấn phẩm truyền thông cho Viện nghiên cứu và phát triển du lịch Việt Nam.

ITDR - Thiết kế brochure giới thiệu viện nghiên cứu du lịch

ITDR - Thiết kế brochure giới thiệu viện nghiên cứu du lịch

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?