Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế cuốn brochure giới thiệu Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

 

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối - Thiết kế brochure Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí