VINASHIN - TGC CONTAINER

Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

Công ty Cổ phần Vinashin – TGC Container là công ty sản xuất Container theo tiêu chuẩn quốc tế  đầu tiên tại Việt nam, Nhà máy được đặt tại khu CNTT Lai vu, Kim Thành, Hải Dương. VTC Cung cấp các thiết bị  vận chuyển có chất lượng cao và chuyên nghiệp cho ngành vận tải đường biển toàn cầu, và nâng cao vị thế của Việt trong ngành công nghiệp toàn thế giới.

Sao Kim được mời tư vấn thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm catalog giới thiệu về sản phẩm của VTC.

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

VINASHIN - TGC CONTAINER - Thiết kế catalog cho công ty Vinashin - TGC Container

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí