PETROSETCO

Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế bộ lịch tết độc quyền 2012 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

PETROSETCO - Thiết kế lịch tết petrosetco 2012

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí