DLH

Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo cho Công ty Cổ phần Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

DLH - Thiết kế logo Công ty Khoáng sản DLH

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí