Nam Phương 1482

Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo cho Cocirc;ng ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương lagrave; nhagrave; đại diện phacirc;n phối caacute;c hatilde;ng dược phẩm coacute; uy tiacute;n trecirc;n thế giới, được thagrave;nh lập từ thaacute;ng 05 năm 2005./p p style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty hoạt động trong caacute;c ngagrave;nh nghề kinh doanh: dược phẩm, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm vagrave; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm./p

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?