Nam Phương

Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo cho Cocirc;ng ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty TNHH Thương mại Dược mỹ phẩm Nam Phương lagrave; nhagrave; đại diện phacirc;n phối caacute;c hatilde;ng dược phẩm coacute; uy tiacute;n trecirc;n thế giới, được thagrave;nh lập từ thaacute;ng 05 năm 2005./p p style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty hoạt động trong caacute;c ngagrave;nh nghề kinh doanh: dược phẩm, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm vagrave; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm./p

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Nam Phương - Thiết kế logo công ty mỹ phẩm Nam Phương

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí