Richico

Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo, sáng tạo tên thương hiệu cho Công Ty Cổ Phần Richico

Về khách hàng: 

Công ty cổ phần Richico, được thành lập bởi các thành viên và công ty có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép xây dựng. Xây dựng, cho thuê căn hộ hotel.

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Richico - Thiết kế logo, đặt tên thương hiệu Richico

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí