AIC giáo dục 773

Thiết kế logo giáo dục AIC

Tổng quan dự án
Doanh nghiệp là công ty chuyên về đầu tư giáo dục quốc tế, lấy giáo dục Hoa Kỳ làm nền tảng. Hiện tại doanh nghiệp đang tập trung đầu tư vào hệ thống trường AIS (American International School).  
Thách thức
Logo cần được thiết kế chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế bởi tất cả các giảng viên cũng như chương trình đào tạo của trường đều do các chuyên gia từ Mỹ thực hiện. Ngoài ra tính đồng bộ của logo từ trường tiểu học, trung học đến đại học cũng cần được đảm bảo. Bởi AIC là đơn vị duy nhất được chỉnh phủ Việt Nam cấp phép để đào tạo theo chương trình của Mỹ, nên tính tiên phong trong nhận diện thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng. 
Giải pháp tổng thể
Nhờ có 
 

AIC giáo dục - Thiết kế logo giáo dục AIC

AIC giáo dục - Thiết kế logo giáo dục AIC

AIC giáo dục - Thiết kế logo giáo dục AIC

AIC giáo dục - Thiết kế logo giáo dục AIC

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?