LMPPI

Thiết kế logo LMPPI

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo LMPPI, thuộc Trung tâm giảng dạy kinh tế Fulbright nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục của các nước khu vực sông Mekong. 

LMPPI - Thiết kế logo LMPPI

LMPPI - Thiết kế logo LMPPI

LMPPI - Thiết kế logo LMPPI

LMPPI - Thiết kế logo LMPPI

LMPPI - Thiết kế logo LMPPI

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí