Ladofoods 2374

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim hacirc;n hạnh taacute;i thiết kế thương hiệu Ladofoods với sản phẩm Vang Đagrave; Lạt nổi tiếng./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Ladofoods lagrave; doanh nghiệp chuyecirc;n sản xuất vagrave; coacute; thế mạnh trong ngagrave;nh chế biến nocirc;ng sản với sản phẩm Rượu Vang mang thương hiệu Vang Đagrave; Lạt lagrave; sản phẩm cốt lotilde;i với chuỗi thagrave;nh tiacute;ch ấn tượng của doanh nghiệp như: Anh hugrave;ng lao động, huacirc;n chương lao động, liecirc;n tục được bigrave;nh chọn hagrave;ng VN chất lượng cao 2001 đến 2013.Sao Vagrave;ng Đất Việt từ 2003 đến 2010./p p style"textalign: justify;" Lagrave; chủ sở hữu thương hiệu Vang Đagrave; Lạt mang thương hiệu quốc gia vagrave; được dugrave;ng trong caacute;c nghi thức vagrave; chiecirc;u đatilde;i cấp quốc gia, đứng trong top 100 sản phẩm tốt nhất Việt Nam vagrave; top 100 thương hiệu hagrave;ng đầu Việt Nam.nbsp;/p

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?