Ladofoods

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim hacirc;n hạnh taacute;i thiết kế thương hiệu Ladofoods với sản phẩm Vang Đagrave; Lạt nổi tiếng./p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Ladofoods lagrave; doanh nghiệp chuyecirc;n sản xuất vagrave; coacute; thế mạnh trong ngagrave;nh chế biến nocirc;ng sản với sản phẩm Rượu Vang mang thương hiệu Vang Đagrave; Lạt lagrave; sản phẩm cốt lotilde;i với chuỗi thagrave;nh tiacute;ch ấn tượng của doanh nghiệp như: Anh hugrave;ng lao động, huacirc;n chương lao động, liecirc;n tục được bigrave;nh chọn hagrave;ng VN chất lượng cao 2001 đến 2013.Sao Vagrave;ng Đất Việt từ 2003 đến 2010./p p style"textalign: justify;" Lagrave; chủ sở hữu thương hiệu Vang Đagrave; Lạt mang thương hiệu quốc gia vagrave; được dugrave;ng trong caacute;c nghi thức vagrave; chiecirc;u đatilde;i cấp quốc gia, đứng trong top 100 sản phẩm tốt nhất Việt Nam vagrave; top 100 thương hiệu hagrave;ng đầu Việt Nam.nbsp;/p

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Ladofoods - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Ladofoods

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí