Letco

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Letco

Trọng dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng Nhân lực - HaUI  (viết tắt là LETCO) 

Về khách hàng:

Công ty Đào tạo và cung ứng nhân lực – HaUI tiền thân trước đây là Công ty Hợp tác đào tạo và xuất khẩu lao động là doanh nghiệp Nhà nước thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được chuyển đổi theo quyết định số 3466/QĐ-BCT ngày 29/6/2010 của Bộ Công Thương (tên giao dịch tiếng Anh: Labour Supplying And Training Company Limited (viết tắt là LETCO)

Website : www.letco.vn

Letco - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Letco

Letco - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Letco

Letco - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Letco

Letco - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Letco

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí
Hà Phương