Taxi Rồng Vàng

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo, quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu cho hãng Taxi Rồng Vàng 

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Taxi Rồng Vàng - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Taxi Rồng Vàng

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí