Đông Sài Gòn

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu cho trường mầm non Đông Sài Gòn.

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Đông Sài Gòn - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu trường mầm non Đông Sài Gòn

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí