Tư vấn hướng nghiệp

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp cho Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt.

Tư vấn hướng nghiệp - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp - Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Tư Vấn Hướng Nghiệp

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí