CASTA

Thiết kế logo nhãn hiệu tủ bếp cao cấp Casta

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế mới nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng tủ bếp cao cấp Casta của ALC Việt Nam, đồng thời quy chuẩn lại toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của ALC Việt Nam.

CASTA - Thiết kế logo nhãn hiệu tủ bếp cao cấp Casta

CASTA - Thiết kế logo nhãn hiệu tủ bếp cao cấp Casta

CASTA - Thiết kế logo nhãn hiệu tủ bếp cao cấp Casta

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí