HUCK CORNER

Thiết kế logo thương hiệu quà tặng

Dự án Thiết kế logo thương hiệu quà tặng Huck Conner do Sao Kim thực hiện năm 2012.

HUCK CORNER - Thiết kế logo thương hiệu quà tặng

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí